Các bước đều đảm bảo tính dân chủ, tập thể có đánh giá nhận xét của cấp ủy, chính quyền nơi ông Dũng công tác và có sự bàn bạc tập thể, sự thống nhất tuyệt đối của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT. “Với tư cách là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, tôi xin nhận trách nhiệm về việc này. Đó là chưa thực sự sâu sát việc đánh giá, quản lý cán bộ, còn nóng vội, chưa cân nhắc thận trọng trong bối cảnh, thời điểm bổ nhiệm; công tác giám sát, kiểm tra cán bộ trước đây cũng làm không tốt” - Bộ trưởng Thăng  nói.

Mặc dù làm đúng quy trình, đúng thủ tục nhưng vẫn xảy ra việc không tốt là chỉ sau một thời gian vài tháng sau khi bổ nhiệm đã bị cơ quan công an khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam, Bộ trưởng Đinh La Thăng “xin được nghiêm túc nhận khuyết điểm sâu sắc về việc này”, đồng thời khẳng định bộ đang tiến hành kiểm điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng.