“Ai chịu trách nhiệm thì đã chịu trách nhiệm rồi”- Bộ trưởng Thăng nói”. Theo ông: “Không nên đặt vấn đề tiêu cực về việc “cắt ODA” mà “phải đặt vấn đề là xử lý nghiêm vụ việc này và phải quản lý chặt ODA trong thời gian sắp tới... Quan trọng là các giải pháp sắp tới làm sao để không tái diễn những vụ việc cũ và không xuất hiện cái mới”.

Kể từ sau vụ việc tại dự án đại lộ Đông Tây, Bộ trưởng cho biết đã có rất nhiều giải pháp được áp dụng. Từ việc lập ủy ban phòng, chống tham nhũng của quốc gia, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật. “Tổng Bí thư cũng đã chỉ đạo nói rồi. Làm sao phải không để tham nhũng xảy ra, có muốn cũng không thể tham nhũng, không dám tham nhũng” – Bộ trưởng Đinh La Thăng nói. 

Đối với vụ JTC, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, tiến hành bắt giữ một số đối tượng và gần nhất là tạm giữ hành chính nguyên TGĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

Theo Bộ trưởng Thăng, giữa Việt Nam và Nhật Bản đang có sự phối hợp chặt chẽ. ĐSQ Nhật, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA và gần đây là Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại giao Nhật cũng sang bàn, chỉ về vụ việc này. 

“Chúng ta đã học được nhiều bài học - Bộ trưởng Thăng nói. - Các cụ nói mỗi lần vấp ngã là phải một lần đứng dậy, muốn đứng dậy thì phải rút kinh nghiệm. Bài học thành công có mà bài học thất bại cũng có. Khi thành công, chúng ta có bài học kinh nghiệm, khi thất bại cũng có bài học kinh nghiệm. Vụ việc này cũng thế thôi, đều phải rút ra, đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn, còn làm chưa tốt thì phải tránh lặp lại chuyện đó”.

Sau khi xảy ra vụ JTC, Bộ GTVT đã chỉ đạo thanh tra các dự án có sự tham gia của JTC, không chỉ đối với các dự án đường sắt và cũng thanh tra tất cả các dự án ODA mà đường sắt đang làm - theo Bộ trưởng - là để “tự kiểm tra, phát hiện, xem xét lại những sơ hở về quản lý để chấn chỉnh kịp thời”.