Địa điểm làm việc của bộ phận thường trực: Số 51B Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội; số điện thoại: 069552574.

Cán bộ phụ trách gồm các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, điện thoại 0973639955 và 0913309336; Nguyễn Xuân Sùng - Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, điện thoại 0912417048; đại tá Cao Minh Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, điện thoại 0979373168; đại tá Ngô Hồng Quang - Giám đốc Trạm 66, Bộ Quốc phòng, điện thoại 0983446577.

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp trân trọng thông báo và kính mong nhận được sự phối hợp, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị và nhân dân.