Trên hai tấm bia chủ quyền bằng đá được Việt Nam Cộng hòa ghi rõ: “Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy. Phái bộ quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 22.8.1956 dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam”. Hiện Sở VHTTDL tỉnh đang lập có kế hoạch tổ chức lễ đón nhận và công bố di tích cấp quốc gia đối với hai bia chủ quyền trên, đồng thời kiến nghị tôn tạo di tích lịch sử cụm bia chủ quyền cấp quốc gia này.