Trước đó, Ngày 6.7 , tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ông Phạm Thế Tập, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương bất ngờ gửi đơn xin từ chức.

Đơn đề nghị chấp nhận cho thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Dương và nghỉ công tác từ ngày 6.7, chờ nghỉ hưu được ông Phạm Thế Tập gửi đơn cho Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tại cuộc họp Ban thường vụ tỉnh ủy ngày 6.7. 

Ông Phạm Thế Tập giới thiệu ông Đoàn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Dương giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hải Dương khóa XXI (nhiệm kỳ 2010-2015) và tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Hải Dương khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Lý do ông Phạm Thế Tập gửi đơn xin nghỉ công tác và đề xuất nêu trên bởi ông Đoàn Việt Hùng đã được quy hoạch chức danh Bí thư Thành ủy Hải Dương, chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Hùng cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu giới thiệu tập trung cao và đã báo cáo Ban Tổ chức Trung ương. 

Ban Tổ chức Trung ương đã cho chủ trương tại Công văn số 8746/CVNS/BTCTW ngày 24/4/2015. Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Dương (khóa XXI) cũng đã hoàn tất các bước, quy trình giới thiệu nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương đã cơ bản nhất trí ông Đoàn Việt Hùng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Dương khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Được biết tới thời điểm này tại Hải Dương đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đang tiến hành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 12.2015./.