Đây là dịp để người dân và khách tham quan tiếp cận những tư liệu minh chứng cho chủ quyền Việt Nam với 2 quần đảo này.

 

Bên cạnh đó, đây còn là dịp hun đúc tinh thần yêu nước, cả nước đồng lòng hướng về Biển đảo Tổ quốc. Một lòng trung thành tuyệt đối, biết tuyên truyền cho nhau nghe những bằng chứng pháp lý của Việt Nam với Hoàng Sa và Trường Sa.

Một loạt các bản đồ do chính Trung Quốc xuất bản hàng trăm năm trước, đã minh chứng một điều lãnh thổ của Trung Quốc chỉ kéo dài đến đảo Hải Nam, không hề có Hoàng Sa, Trường Sa, 2 quần đảo mà nước này ngang nhiên gọi là chủ quyền.

Đặc biệt, trong số các bản đồ của Trung Quốc xuất bản, được trưng bày tại triễn lãm có nhiều bản đồ được in trong Atlat của nước này, ghi rõ lãnh thổ Trung Quốc không có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cụ thể là bản đồ Trung Quốc qua các năm 1908, 1919, 1933… đều nói lên điều này.

Không chỉ vậy, mà một loạt các tấm bản đồ do phương Tây và triều đình phong kiến Việt Nam từ xa xưa đã xuất bản, lãnh thổ của Trung Quốc không hề có bất cứ dấu tích gì ở 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường sa.

Không những 84 bản đồ được trưng bày, triễn lãm sáng nay (7.7) tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói lên điều đó, mà một loạt các tư liệu cổ cũng là những bằng chứng pháp lý, chứng tỏ Việt Nam đã có chủ quyền không thể chối cãi với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ hàng trăm năm trước đây.

Đặc biệt, trong phát biểu khai mạc triển lãm, đại diện lãnh đạo sở TT- TT tỉnh Quảng Nam còn nhấn mạnh mục đích và ý nghĩa của việc triển lãm, trưng bày dưới chủ trương đường lối chung của Đảng, Chính Phủ đã ban hành. Đây là việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng về “chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Bên cạnh đó, Quyết định số 373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng nói rõ về đẩy mạnh công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”.


Hình ảnh buổi triển lãm.
Hình ảnh buổi triển lãm.
Hình ảnh buổi triển lãm.
Hình ảnh buổi triển lãm.
Hình ảnh buổi triển lãm.
Hình ảnh buổi triển lãm.
Hình ảnh buổi triển lãm.