Theo ông Goldberg, trên bản đồ “đường 10 đoạn”, các yếu tố về cơ bản vẫn giữ nguyên như “đường 9 đoạn”, nhưng nó hoàn toàn không có cơ sở theo luật quốc tế. Đại sứ Philip Goleberg cho rằng hành động của Trung Quốc đã vi phạm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). 

Ông Philip khẳng định những nỗ lực của một nước nhằm xâm phạm quyền sử dụng vùng biển một cách hợp pháp của nước khác cần được xem là mối quan ngại. Trước đó - ngày 26.6, Bộ Ngoại giao Philippines đã phản đối mạnh mẽ bản đồ mới của Trung Quốc nuốt trọn gần như toàn bộ biển Đông, cho rằng hành động đó là phi lý và hoàn toàn không thể chấp nhận được.