Sáng 21/8, dự kiến nội dung chất vấn Bộ trưởng LĐTB&XH sẽ xung quanh những bất cập về vấn  đề đào tạo nghề, đưa người đi lao động ở nước ngoài….Đó là những vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Chất vấn Thống đốc Nguyễn Văn Bình sẽ tập trung vào việc điều chỉnh lãi suất tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận nguồn vốn nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; giải pháp để khắc phục và giảm dần nợ xấu, chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn; vấn đề cơ cấu lại hệ thống ngân hàng trong Đề án tái cấu trúc nền kinh tế.

Nội dung chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ xung quanh các giải pháp đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài, bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là những vụ liên quan đến đất đai; biện pháp theo dõi, xử lý hoặc thu hồi tài sản sau thanh tra; hoạt động thanh tra đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước...

Các phiên chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1.