Theo đó, căn cứ trên các quy định của pháp luật, thông báo của Bộ Chính trị và căn cứ nội quy kỳ họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội Tờ trình giới thiệu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ĐBQH khóa 13 giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước để Quốc hội xem xét, bầu vào chức danh này.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, sinh năm 1959, quê tỉnh Quảng Nam, cử nhân luật, cử nhân lịch sử, cử nhân lý luận chính trị, Thạc sĩ xây dựng Đảng.
Bà Thịnh đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khoá X, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XI, XII, đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII. 
Cùng đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Trung ương Đảng, ĐBQH khóa 13 để Quốc hội bầu vào vị trí Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thay cho ông Trương Hòa Bình vừa được miễn nhiệm.
Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê tỉnh Quảng Ngãi, cử nhân luật, PGS.TS, lý luận chính trị cao cấp, đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, Viện trưởng VKSNDTC.
Ông Bình là Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XI, XII, Bí thư Trung ương Đảng khoá XII, đại biểu Quốc hội khoá XIII.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng trình Quốc hội xem xét bầu ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Trưởng ban Nội chính trung ương làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thay cho ông Nguyễn Hòa Bình vừa được miễn nhiệm và được giới thiệu vào chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Lê Minh Trí, sinh năm 1960, quê TPHCM, Đại học An ninh, cử nhân luật, lý luận chính trị cao cấp, đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XII.

Clip Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.