Trước đó, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngay sau đó, đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành Ngày bầu cử là 22.5.2016. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 là ngày Chủ nhật, 22.5.2016.

100% đại biểu có mặt cũng tán thành thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia với cơ cấu theo Tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Hội đồng gồm một Chủ tịch là Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm; 4 phó Chủ tịch với cơ cấu gồm Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam.

Tiếp theo chương trình, các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó, nhân sự Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ được các đại biểu thảo luận tại Đoàn và biểu quyết thông qua danh sách tại Hội trường để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Clip Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày tờ trình sáng 24.11.