Trong số này có 5 người là Phó Chánh án TANDTC đương nhiệm, là thành viên đương nhiệm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002; 3 người không công tác trong các TAND và 7 người là nguồn nhân sự trong các TAND.

 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, Chánh án TANDTC trình Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC đối với 15 người này, gồm:

1. Ông Bùi Ngọc Hòa (SN1955), Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng Ủy, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao.

2. Ông Nguyễn Sơn (SN 1957), Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, ĐBQH khóa XIII.

3. Ông Tống Anh Hào (SN 1956), Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

4. Ông Nguyễn Văn Thuân (SN 1958), Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC.

5. Ông Nguyễn Văn Hạnh (SN 1959), Thiếu tướng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

6. Bà Nguyễn Thúy Hiền (SN 1960), Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp giới thiệu).

7. Bà Đào Thị Xuân Lan (SN 1961), Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ĐBQH khóa XIII (Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu).

8. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 1960), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCNVN tại Cộng hòa LB Đức (Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao giới thiệu)

9. Ông Nguyễn Trí Tuệ (SN 1963), Thẩm phán trung cấp, Ủy viên Ban cán sự đảng, Chánh Văn phòng Ban cán sự, Vụ trưởng Vụ tổ chức – Cán bộ TANDTC kiêm trưởng khoa Đào tạo Thẩm phán Trường cán bộ Tòa án.

10. Bà Lương Ngọc Trâm (SN 1966), THẩm phán TANDTC, Chánh tòa Tòa hình sự TANDTC.

11. Ông Lê Văn Minh (SN 1964), Thẩm phán TANDTC, Viện trưởng Viện Khoa học xét xử TANDTC.

12. Ông Nguyễn Văn Du (SN 1963), Thẩm phán TANDTC. Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội, thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

13. Ông Chu Xuân Minh (SN 1956), Thẩm phán TANDTC, Hiệu trưởng Trường cán bộ Tòa án, thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

14. Ông Đặng Xuân Đào (SN 1955), Thẩm phán TANDTC, Chánh tòa Tòa Kinh tế TANDTC, thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

15. Ông Trần Văn Cò (SN 1958), Thẩm phán TANDTC, Chánh tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM, thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện nêu rõ: Trong 15 ứng viên được giới thiệu thì 12 người được giới thiệu từ nguồn nhân sự đang là thẩm phán TANDTC theo luật tổ chức TAND 2012 và 3 người được giới thiệu từ nguồn nhân sự khác, đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC không dưới 13 người và không quá 17 người.

Với 3 người không công tác trong TAND gồm bà Đào Thị Xuân Lan, bà Nguyễn Thuý Hiền và bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, qua thẩm tra Uỷ ban Tư pháp cho rằng, bà Đào Thị Xuân Lan và bà Nguyễn Thuý Hiền có đủ điều kiện để bổ nhiệm chức vụ thẩm phán TANDTC.

Riêng với trường hợp bà Nguyễn Thị Hoàng Anh thì còn nhiều ý kiến băn khoăn. Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện, bà Hoàng Anh có nhiều năm tham gia xây dựng luật, công ước quốc tế. Bà Hoàng Anh tuy không công tác tại toà án nhưng là chuyên gia đầu ngành về pháp luật, giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan tổ chức... Về tuổi theo quy định thì bà Hoàng Anh còn 5 năm công tác, nên nhiều thành viên tán thành việc bổ nhiệm.

Tuy nhiên, một số ý kiến thành viên Uỷ ban Tư pháp cho rằng, bà Hoàng Anh chủ yếu được đào tạo chuyên sâu về luật công pháp chứ không phải tư pháp. Thực tế, bà Hoàng Anh nhưng chưa qua công tác tại các cơ quan tư pháp nên khó đáp ứng điều kiện có năng lực xét xử thẩm phán và giải quyết những việc khác của TANDTC theo quy định của pháp luật và khoản 2 Điều 69 Luật tổ chức TAND 2014.

Mặt khác bà Hoàng Anh sinh ngày 23/5/1960 nếu tính tới 1/6/2015 là ngày Nghị định 53 của Chính phủ về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với công chức trong đó có chức danh thẩm phán TANDTC có hiệu lực, thì bà Hoàng Anh đã quá 55 tuổi. Nên các ý kiến này không đồng ý với đề xuất bổ nhiệm chức vụ thẩm phán TANDTC đối với bà Hoàng Anh.

Dự kiến sáng ngày 26.6, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Clip Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp ngày 24.6.