Tại hội nghị, các CNLĐ đã được thạc sĩ Đinh Đoàn - Chuyên gia tư vấn tâm lý của Cty PSYCONSUL. CO, LTD giới thiệu những nét cơ bản về thực trạng văn hóa ứng xử trong CNLĐ; chia sẻ những kinh nghiệm và đề xuất hướng giải quyết làm sao để quan hệ giữa cấp trưởng với cấp phó, giữa bộ phận ca trưởng, kíp trưởng với NLĐ thật gần gũi trên tinh thần đoàn kết; nâng cao kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc của mỗi CNLĐ…; từ đó xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa tại mỗi doanh nghiệp nhằm phát huy năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập cao cho doanh nghiệp và cho chính NLĐ.

Đồng thời, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cùng các công nhân lao động đã trao đổi thêm những kỹ năng sống; kỹ năng tự bảo vệ mình trước các tệ nạn xã hội; chia sẻ những kiến thức về đời sống hằng ngày đang diễn ra tại các KCN-KCX.

Từ trước đến nay, tại môi trường DN, KCN, mọi người hay nói đến QHLĐ. Xây dựng QHLĐ tốt giữa chủ sử dụng LĐ và NLĐ thì mới có thể giúp DN phát triển ổn định; NLĐ có được thu nhập ổn định, ngày càng gắn bó với DN. Tuy nhiên, bên cạnh QHLĐ thì văn hóa ứng xử tại môi trường DN cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nếu có mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp giữa lãnh đạo và CNLĐ, giữa CNLĐ với nhau thì chắc chắn sẽ góp phần xây dựng mối QHLĐ tốt đẹp, mọi người tôn trọng nhau, cùng vì mục tiêu chung là giúp Cty phát triển, nâng cao thu nhập.

Văn hóa ứng xử cho CNLĐ không có gì cao xa mà “nằm trong tay” của mỗi CN, như: Đi làm đúng giờ; có kế hoạch sắp xếp công việc hợp lý; khi gặp đồng nghiệp nên chào hỏi lịch sự, đúng mực, người ít tuổi nên chào trước; không nên biểu lộ các vấn đề cá nhân như buồn bã, khóc lóc, hoặc nói cười quá lớn… Những điều trên, tuy nhỏ, nhưng nếu CNLĐ hiểu và thực hiện được, chắc chắn sẽ góp phần tạo ra một môi trường thân thiện, vui vẻ, mọi người tôn trọng nhau, gắn bó với nhau hơn, từ đó, tạo nên một sức mạnh tổng hợp để DN đi lên; NLĐ ngày càng yêu môi trường làm việc của mình hơn.

Với đặc thù nghề nghiệp, CNLĐ thường “đầu tắt mặt tối”, không có nhiều thời gian tiếp xúc với các nguồn khác để nâng cao kỹ năng ứng xử của mình tại nơi làm việc. Chính vì vậy, việc được lắng nghe, truyền đạt các kỹ năng này ngay tại Cty giúp CNLĐ là một cơ hội tốt để CNLĐ tiếp thu những kiến thức trong lĩnh vực này.