Cuộc sống của gia đình chị Thảo trước đây đặc biệt khó khăn, không có nhà phải đi ở nhờ, chồng mất khả năng lao động. Tháng 2.2017, với 30 triệu đồng từ nguồn vốn vay hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh cùng một chút vốn tiết kiệm của gia đình, vay mượn thêm của người thân, vợ chồng chị quyết định xây một căn nhà nhỏ để yên tâm công tác và chữa bệnh cho chồng. Đây là một trong hơn 1.000 lượt NLĐ, đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ cho vay vốn để làm mới, sửa chữa nhà ở, mua sắm thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Ngô Việt Hà, từ nguồn vốn điều lệ ban đầu là 10 tỉ đồng được huy động từ 3 nguồn Tổng LĐLĐVN, UBND và của LĐLĐ tỉnh, năm 2016, quỹ đã giải ngân tại 15 điểm giao dịch và giải ngân 18,366 tỉ đồng. Quỹ cũng đã thu hồi các khoản gốc, lãi, tiết kiệm bắt buộc và quay vòng giải ngân đến NLĐ, không có nợ đọng khó đòi.

Trước hiệu quả kinh tế, xã hội do quỹ mang lại, tháng 3.2017, Quỹ Trợ vốn LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được UBND tỉnh cho vay 10 tỉ đồng không lấy lãi để tiếp tục giải ngân hỗ trợ CBCNV, NLĐ có nhu cầu sử dụng nguồn vốn vay của quỹ, nâng tổng số tiền đã giải ngân từ năm 2016 đến nay là 34,356 tỉ đồng cho trên 1.202 lượt vay. Số tiền này đáp ứng một phần nhu cầu của CNLĐ vay vốn làm kinh tế, nâng cao đời sống, tăng thu nhập, giảm nghèo.

Thực tế hoạt động cho thấy, nhu cầu vay vốn trong cán bộ, CNVCLĐ hiện còn nhiều; nhiều người nộp hồ sơ vay vốn đã lâu vẫn chưa được giải ngân do nguồn vốn của quỹ còn hạn chế. Thêm vào đó các đối tượng vay nằm rải rác trên địa bàn tỉnh nên việc thẩm định trực tiếp các hồ sơ gặp nhiều khó khăn, một số đối tượng vay vốn phải ủy quyền cho cấp liên nhiệm thẩm định nên chưa thể đáp ứng nhu cầu vay vốn. Do vậy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Quỹ Trợ vốn tiếp cận, nâng cao nguồn vốn để giải quyết tốt hơn nữa nhu cầu vay vốn của CNVCLĐ nghèo, khó khăn là điều cần thiết. Hơn thế, cần nâng mức vay, tối đa là 50 triệu đồng và thêm đối tượng là CNVCLĐ không phải là hộ nghèo nhưng có nhu cầu vay đúng mục đích sử dụng vốn.