Ông Sơn cho hay, với sự vào cuộc tích cự của công đoàn Cty, ngay từ đầu năm 2016, đã có 262/297 tổ sản xuất trong Cty với 3.503 cán bộ, đoàn viên, NLĐ tại các đơn vị đăng ký xây dựng phong trào “Tổ điểm an toàn lao động”. Cán bộ công đoàn Cty đến cán bộ công đoàn từng bộ phận và đội ngũ an toàn vệ sinh viên là lực lượng tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các hoạt động này.

Để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho NLĐ, công đoàn Cty đã động viên CNLĐ hưởng ứng mạnh mẽ phong trào xây dựng "Tổ điểm an toàn lao động", tăng cường hoạt động của “Góc tuyên truyền bảo hộ lao động” với việc cập nhật kịp thời các thông tin mới về lĩnh vực bảo hộ lao động, ATVSLĐ, phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên nhằm xây dựng ý thức tự giác trong CNLĐ về thực hiện kỷ luật lao động, việc tuân thủ quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn lao động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chỉ huy sản xuất… nhằm đảm bảo cho mọi NLĐ đều được làm việc trong điều kiện an toàn... Về chấm điểm thi đua, công đoàn Cty coi đây là một trong những tiêu chuẩn xây dựng tổ công đoàn vững mạnh… Những hoạt động trên của công đoàn Cty CP Cảng Hải Phòng đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức về công tác bảo hộ lao động, ATVSLĐ trong cán bộ, NLĐ trong Cty, được công đoàn TCty và Tổng LĐLĐVN đánh giá cao.