Ông Sơn cho biết, do đặc thù sản xuất của CNLĐ Cty, việc xếp dỡ vận chuyển hàng hoá và cung cấp các dịch vụ khai thác cảng diễn ra trong môi trường LĐ độc hại, bụi bẩn, chật hẹp, làm việc trên sông nước, trong hầm tàu, dưới tầm hoạt động của cần trục cẩu hàng… nên tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn LĐ cao. Để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho NLĐ, CĐ Cty phát động CNLĐ tiếp tục hưởng ứng phong trào xây dựng “Tổ điểm an toàn LĐ”, đổi mới nội dung hình thức chấm điểm thi đua phong trào, tăng cường hoạt động của “Góc tuyên truyền bảo hộ LĐ”. Từ đó phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên nhằm xây dựng ý thức tự giác trong CNLĐ về thực hiện kỷ luật LĐ và tuân thủ quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn... đảm bảo cho mọi NLĐ đều được làm việc trong điều kiện an toàn...

CĐ Cty coi đây là một trong những tiêu chuẩn xây dựng tổ CĐ và CĐCS vững mạnh. Các CĐ bộ phận và tổ CĐ trong TCty đã chủ động đề xuất với thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, tổ chức tuyên truyền phổ biến đến CB, đoàn viên, CNLĐ hưởng ứng đăng ký xây dựng “Tổ điểm an toàn LĐ”; CĐ Cty cũng đã tổ chức mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, phát tài liệu tham khảo công tác bảo hộ LĐ, hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên cho 100% mạng lưới an toàn vệ sinh viên… Những hoạt động trên góp phần nâng cao nhận thức về công tác BHLĐ, ATVSLĐ trong CB, NLĐ trong Cty. Năm 2016, Cty đã chi cho công tác bảo hộ LĐ 3,645 tỉ đồng. Qua đó góp phần vào thành tích chung của CĐ Cty, và được Tổng LĐLĐVN đánh giá cao, tặng Cờ thi đua toàn diện vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua LĐ giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm 2016.