Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cho rằng, trong thời gian qua, nhiều đơn vị, DN chưa chú trọng vấn đề này, việc tổ chức hội nghị còn qua loa, hình thức nên cần sự vào cuộc quyết liệt để chấn chỉnh.

Theo bà Cù Hoài An - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm - giải pháp trước hết là tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của hội nghị đối với người sử dụng lao động và NLĐ. Qua đó, giúp NLĐ và người sử dụng lao động thấy rõ việc cần tổ chức tốt hội nghị là có lợi cho đơn vị, DN và NLĐ. Giải pháp thứ hai là phối hợp chặt chẽ với UBND quận và các cơ quan hữu quan để yêu cầu các đơn vị, DN chấp hành nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong việc tổ chức hội nghị NLĐ, hội nghị cán bộ, công chức viên chức. Giải pháp thứ ba là LĐLĐ quận lên kế hoạch trực tiếp làm việc với từng đơn vị có từ 10 lao động trở lên (không bỏ sót đơn vị nào); yêu cầu các đơn vị lên lịch tổ chức hội nghị và thông báo để LĐLĐ quận theo dõi. Để không bỏ sót đơn vị nào, LĐLĐ quận thực hiện việc phân công cán bộ đơn vị theo dõi theo các khu vực, như: Khu vực DN, khu vực trường học, khu vực các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Bà An cũng cho hay, để nâng cao chất lượng hội nghị thì quan trọng nhất là các nội dung trong hội nghị. Về vấn đề này, LĐLĐ quận chỉ đạo các CĐCS chú ý đến việc thực hiện nghị quyết cũng như thực hiện những cam kết của người sử dụng lao động tại hội nghị lần trước; những ý kiến mới, những kiến nghị, đề xuất mới của NLĐ. Đặc biệt, với các CĐCS khối DN, CĐCS cần quan tâm đến các giải pháp do NLĐ đề xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động để giúp DN phát triển. Chú ý đến môi trường, điều kiện lao động, đảm bảo vấn đề ATVSLĐ.

Theo bà An, từ đầu năm đến nay, đã có 70% số đơn vị có từ 10 lao động trở lên tổ chức hội nghị NLĐ. LĐLĐ quận Nam Từ Liêm xác định nâng cao chất lượng hội nghị NLĐ là việc làm khó. Với những đơn vị, DN trước đây chưa quan tâm, còn lơ là thì LĐLĐ quận đặt mục tiêu đưa những đơn vị, DN này vào nền nếp là hằng năm phải tổ chức hội nghị NLĐ; với những đơn vị hằng năm đã có tổ chức hội nghị NLĐ thì CĐCS phải chú ý về các nội dung trong hội nghị như đã nêu trên để hội nghị đạt chất lượng hơn.