Từ các giải pháp trên nên trong giai đoạn 2013 - 2015, LĐLĐ huyện Trấn Yên đã thành lập được 6 tổ chức CĐ khối DN ngoài Nhà nước và kết nạp mới 236 đoàn viên. Năm 2016 được Tổng LĐLĐVN chọn là năm phát triển đoàn viên, chính vì vậy LĐLĐ huyện Trấn Yên tích cực đổi mới tuyên truyền vận động và đạt được kết quả đáng mừng, thành lập được 2 CĐCS, kết nạp mới được 687 đoàn viên. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại LĐLĐ huyện Trấn Yên đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thành lập tổ chức CĐ và đạt 230% chỉ tiêu về kết nạp đoàn viên, về trước 1 năm so với kế hoạch LĐLĐ tỉnh Yên Bái giao.
Cty TNHH Quốc tế Vina KNF có trụ sở tại thôn 1, thôn 2 thị trấn Cổ Phúc chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3.2016, lúc khởi điểm Cty có 370 cán bộ và CN, trong đó phần lớn là CN đang thử việc. Xác định tổ chức CĐ là lực lượng thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, tăng doanh thu, tăng thu nhập cho NLĐ và đây cũng là lực lượng tuyên truyền rất lớn để Cty tuyển đủ người cho các dây truyền may mặc xuất khẩu. Vì vậy ngay trong tháng 3.2016, Cty đã phối hợp với LĐLĐ huyện Trấn Yên thành lập tổ chức CĐ, với số lượng đoàn viên là 17 người. Nhưng đến nay, trong tổng số hơn 800 cán bộ, CN thì đã có gần 700 người tự nguyện viết đơn xin vào tổ chức CĐ.
Nói về cách tuyên truyền vận động để NLĐ tự nguyện vào tổ chức CĐ thời gian qua, ông Vũ Ngọc Khánh - Chủ tịch CĐCS Cty Quốc tế Vina KNF cho biết: “CĐ đã chủ động tuyên truyền vận động về quyền lợi khi tham gia tổ chức CĐ tới tất cả mọi NLĐ và từ hoạt động hiệu quả của CĐ, NLĐ đã tự giác viết đơn tình nguyện xin ra nhập tổ chức CĐ. Dự kiến sang năm 2017, nếu Cty Quốc tế Vina KNF sẽ tuyển đủ 1.300 người cho các dây truyền sản xuất thì lúc này số lượng đoàn viên CĐ sẽ tương ứng trên 1.000 đoàn viên”.
Theo ông Phạm Đức Trọng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trấn Yên: “Trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Trấn Yên sẽ tập trung hướng về cơ sở, đổi mới nội dung tuyên truyền vận động tới tất cả các DN chưa có tổ chức CĐ nhanh chóng thành lập tổ chức CĐ, kết nạp đoàn viên, đối tượng trước mắt là những người tham gia đóng bảo hiểm. Đặc biệt tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy có nhiều văn bản để chỉ đạo Đảng ủy các địa phương phối hợp cùng với LĐLĐ huyện động viên DN chấp hành tốt Nghị định số 98/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại DN thuộc mọi thành phần kinh tế, nhằm mục tiêu ở đâu có công nhân, ở đó có CĐ”.