Để thúc đẩy vấn đề này,  LĐLĐ TP. Hà Nội sẽ tổ chức Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động CĐ” năm 2017, dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày mùng 5 và  6.10 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

LĐLĐ TP. Hà Nội cho biết, Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động CĐ” năm 2017 là hoạt động rất quan trọng. Đối tượng tham gia dự thi là các CB chuyên trách CĐ TP.Hà Nội đang công tác tại các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan LĐLĐ TP.Hà Nội; LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc LĐLĐ TP. Hà Nội (trừ đối tượng được đào tạo chuyên ngành về tin học, công nghệ thông tin).

Các thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi gồm thi lý thuyết (với hình thức trắc nghiệm trên máy tính trong thời gian 45 - 60 phút) và thi thực hành, thực hiện các yêu cầu của đề thi trên máy tính trong thời gian 120 phút. Việc tổ chức hội thi là nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ CBCĐ chuyên trách tích cực học tập nâng cao trình độ và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động CĐ.

Từ kết quả hội thi, LĐLĐ TP.Hà Nội sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành hoạt động của tổ chức...