Theo LĐLĐ TP. Hà Nội, không chỉ ở cấp TP, việc ký kết các chương trình phối hợp công tác đã được LĐLĐ TP. Hà Nội và các bên đã được triển khai xuống cấp quận, huyện, thị xã và cơ sở. Qua đó, nhiều ý kiến được các cấp CĐ Thủ đô tập hợp cũng như ý kiến của CNLĐ nêu ra tại các buổi đối thoại với lãnh đạo TP. Hà Nội do LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức (như về đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, giao thông, quy hoạch xây dựng nhà ở, trường học, nhà trẻ, nhà ở xã hội bán cho CNLĐ, giá điện, giá nước sinh hoạt, việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN…) đã được lãnh đạo TP. Hà Nội lắng nghe và chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng của TP giải quyết.

LĐLĐ TP. Hà Nội đã phối hợp với Sở LĐTBXH Hà Nội hướng dẫn các DN thực hiện đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT đảm bảo có lợi hơn cho NLĐ so với các quy định của pháp luật LĐ. Hai bên và một số các cơ quan liên quan như BHXH, y tế… còn thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với NLĐ, người sử dụng LĐ trong các DN về các nội dung của Bộ luật LĐ, Luật CĐ, Luật BHXH để kịp thời giải quyết những đề xuất hợp lý của NLĐ cũng như giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của DN...

LĐLĐ TP và BHXH TP. Hà Nội cũng đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi việc thực hiện pháp luật LĐ, Luật BHXH, BHYT tại các DN. Trong 5 năm qua, hai bên đã phối hợp với Tổ thu nợ liên ngành TP. Hà Nội thanh tra tại 346 đơn vị, DN với tổng số tiền nợ là 486 tỉ đồng, sau thanh tra đã thu hồi nợ được 122 tỉ đồng. Việc thu kinh phí CĐ cũng khá hơn khi có sự phối hợp giữa các cấp CĐ TP. Hà Nội với cơ quan thuế…