Theo thông báo ngay sau hội nghị BCH cách  đây 2 hôm thì 2 ứng viên chức chủ tịch VFF là Lê Khánh Hải và Lê Hùng Dũng  có số phiếu đề cử bằng nhau là 18/19, nhưng sau khi kiểm phiếu lại thì  ban kiểm phiếu công nhận “do nhầm lẫn ở phần cộng tổng nên đã để sót 1 phiếu” của ông Lê Hùng Dũng , vì vậy, số phiếu của ông Dũng là 19/19 phiếu.

Sửng sốt hơn nữa là trường hợp ứng viên Nguyễn Nam Hùng. Ông này hoàn toàn bị “bỏ quên” khi tổng hợp danh sách 23 ứng viên có số phiếu cao nhất, mặc dù trong số phiếu gốc và biên bản kiểm phiếu có tới 11/19 phiếu ủng hộ. Vì vậy ông Nguyễn Nam Hùng được bổ sung vào danh sách ứng viên được giới thiệu vào BCH khóa VII – cũng do vậy mà danh sách được thông qua là 23 nay sẽ tăng lên 24 người, bởi không thể gạch tên ai trong 23 người đã được nghị quyết BCH thông qua!

Sai sót sơ đẳng và không thể tin được này là một bài học đắt giá cho VFF trong quá trình chuẩn bị cho ĐH VII sắp tới. Cũng may mà nó xảy ra sớm!