Theo đó, hiệp hội đề nghị:

1. Tất cả đài truyền hình lớn, đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền thống nhất: Tất cả các đơn vị có nhu cầu cùng mua, cùng chia sẻ bản quyền Giải Ngoại hạng Anh, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, không gây thiệt hại cho từng đơn vị nói riêng và hệ thống truyền hình trả tiền nói chung.

2. Các đơn vị tham gia mua (hoặc không mua) bản quyền Giải Ngoại hạng Anh gửi văn bản về hiệp hội nêu rõ ý kiến thống nhất (hoặc không thống nhất) với đề xuất của hiệp hội, đồng thời cung cấp các sáng kiến, đề xuất khác nếu có. Đề nghị hồi âm trước ngày 30.1.

Công văn này cũng nêu rõ: “Với vai trò điều tiết lợi ích chung của các đơn vị truyền hình trả tiền trên nguyên tắc không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận, hiệp hội đề nghị các nhà đài cùng thống nhất tiếng nói, hành động trong việc mua bản quyền Giải Ngoại hạng Anh, tránh tình trạng đàm phán riêng lẻ”.