Cuộc họp đã thống nhất phát hành 2 công văn. Một gửi cho Canal + đối tác đã mua bản quyền EPL 3 mùa tới ở VN, với đề nghị chia sẻ 2 gói độc quyền EPL của họ vào chủ nhật và thứ bảy cho các đài truyền hình VN. Một gửi cho IMG - tập đoàn đang chào bán bản quyền EPL - thông báo về việc ban đàm phán sẽ là đại diện duy nhất, thay mặt các đài truyền hình VN làm việc với họ về vấn đề mua bán bản quyền EPL.

Được biết, ban đầu VTV chỉ muốn đề nghị Canal+ chia sẽ gói ngày thứ bảy và giữ lại độc quyền chủ nhật, tuy nhiên, cuối cùng VTV đã nhượng bộ đề nghị của các đài còn lại.