Sau cuộc gặp, Phó TTK Nguyễn Minh Châu cho biết, bước đầu VFF cung cấp các thông tin, văn bản liên quan đến trọng tài, giám sát… để C45 nghiên cứu, xem xét. Các văn bản bao gồm bản tường trình của 4 trọng tài, trưởng ban trọng tài (vừa bị đình chỉ) Dương Vũ Lâm, biên bản của giám sát trọng tài, giám sát trận đấu.

Theo Phó TTK Nguyễn Minh Châu thì đây mới là buổi đầu tiên làm việc nên phía C45 cũng chưa có nhiều những yêu cầu đặc biệt, chủ yếu là nghiên cứu hồ sơ của VFF cung cấp. Sau khi nghiên cứu xong, C45  sẽ có đề nghị VFF cung cấp thêm các văn bản, hồ sơ khác nếu cần thiết, để thuận lợi cho quá trình điều tra.

Nghi án rất phức tạp, và có nhiều ý kiến khác nhau nên phía C45 cũng rất thận trọng, chưa đưa ra đánh giá về vụ việc.