Về thủ tục, nó cũng giống như có xác nhận là người thường trú ở địa phương và làm gì. Tuy nhiên, đến khi cần phải “đấu” thì đôi khi cái sự giới thiệu tưởng là thủ tục đơn giản đó lại là một trở lực. Điển hình Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhiệm kỳ 7 muốn ra ứng cử chủ tịch VFF thì trước đại hội phải qua hàng loạt thủ tục, trong đó đầu tiên là sự đồng ý của UBND TPHCM.

Vừa qua, một tờ báo của Thông tấn xã VN đã khẳng định hồ sơ pháp lý của ứng cử viên Lê Hùng Dũng chưa hoàn tất điều kiện được sự đồng ý của UBND TPHCM và đấy là một khó khăn không nhỏ cho ông Dũng trong việc hoàn thành thủ tục tưởng nhỏ mà vô cùng lớn này.

Sau phần thủ tục, hồ sơ của các ứng viên sẽ được chuyển lên Bộ Nội vụ xem xét và nó được xem như kiểm tra tư cách ứng viên.

Nói như nhiều người là bóng đá VN có những đặc thù riêng và những thể chế chính trị riêng, nên việc của bóng đá để bóng đá tự quyết như nhiều nơi là không thể.