Các trọng tài bây giờ rõ ràng thiếu tự tin hơn, bởi thấy cỡ trưởng, phó ban mà còn như thế, thì phận mình bây giờ có khi thành “cờ thí” và bị “chém” lúc nào chẳng được. Nhất là sau nghi án trọng tài và sau vụ “trảm” sếp ở Ban Trọng tài, giờ các đội lạm dụng làm quá. Thậm chí là có đội còn đề nghị không cử trọng tài làm nhiệm vụ khi đội mình thi đấu nữa và dọa bỏ giải.

Việc đội bóng đề nghị như thế cho thấy giải của ta đang loạn và trọng tài chính là cái bia để nhiều đội nhắm đến. Họ nắm đúng vào điểm yếu mà trọng tài như rắn mất đầu và gây sức ép vào điểm yếu ấy bằng đủ mọi cách, đủ mọi tiểu xảo.

Ông chủ tịch VFF vẫn đăng đàn nói là sẽ củng cố lại Ban Trọng tài theo cái cách của ông, nhưng ông nào có biết trước đây ở đấy có rất nhiều “dây” và người được làm nhiều nhưng không phải là người giỏi mà là người có “dây” tốt.

Ông chủ tịch khi “trảm” trưởng và phó Ban Trọng tài được nhiều người vỗ tay khen, nhưng ông có biết những “dây” mới đang đấu đá giành chỗ, trong đó có những người cũ muốn trở lại và bây giờ trong giới trọng tài cũng đang rục rịch kiểu chạy “dây”, chạy chỗ?

Khổ thân không ít trọng tài muốn làm nghề một cách tử tế, nhưng nhiều lúc cứ buộc phải theo “dây”, theo “cạ” thì sao mà tử tế được.

Lượt về, trọng tài như rắn mất đầu sẽ rất khó tránh được những kiện cáo tập trung vào phía mình, nên xét cho cùng chỉ khổ những trọng tài dễ bị biến thành “bia”.