Thực chất thì cũng chẳng còn gì để giải trình, khi mà những ngày qua ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã đăng đàn trên các phương tiện thông tin rằng việc kiểm phiếu là do bốn thành viên trong ban kiểm phiếu nhầm lẫn, chứ không có chuyện kê khống hoặc rút bớt.

Chỉ mỗi chuyện kiểm phiếu của 19 thành viên thôi mà đã phức tạp như thế rồi, huống hồ là sắp tới có đến hơn 60 thành viên bỏ phiếu bầu bán chính thức.

Chuyện trên làm nhiều người nhớ cũng nhiệm kỳ này, khi bầu Hội đồng Trọng tài, sau khi các trọng tài bỏ phiếu, thì ông chủ tịch VFF (chủ trì buổi bỏ phiếu hôm ấy) đã ôm thùng phiếu và sau đó công bố thành phần Hội đồng Trọng tài, khiến mọi người ngã ngửa. Cũng vì việc người bỏ phiếu một đằng, người công bố một kiểu mà hồi ấy, ông Đoàn Phú Tấn đã xin rút khỏi Hội đồng Trọng tài, do biết chắc có người không quá bán, mà ông chủ tịch VFF vẫn cài vào và ngược lại, người được tín nhiệm cao lại không có chỗ tham gia thành phần lãnh đạo trọng tài.

Vụ việc sau đó được chính giới trọng tài tìm nhau và tự xác định số phiếu mình bầu rồi có ý kiến, thì lại được giải thích là những lá phiếu ấy chỉ có giá trị tham khảo(!?).

Chuyện bầu bán ở VFF vì thế mà cứ bị nghi ngờ bởi sự thiếu minh bạch và công khai.

Cũng vì cách kiểm phiếu vừa qua không giống ai (lại loại chính ông trưởng đại diện Văn phòng LĐBĐ tại TPHCM  Nguyễn Nam Hùng) khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Và tất nhiên, bên cạnh dấu hỏi ấy là thắc mắc vì sao ông Dũng tự dưng bị mất 1 phiếu và vì sao ông Lê Khánh Hải chưa là người của bóng đá mà có đến 18 phiếu (bằng ông Dũng) lúc chưa bị lộ?

Giải trình thì vẫn phải làm thôi, nhưng rõ hết rồi thì còn gì để giải nữa?