Ban đấy mới hình thành lập tức bị giới chuyên môn lên tiếng là vi phạm, nhưng người ta vẫn cứ cố lách để thành lập và để có cái mà công bố rằng ông Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi dù vẫn tại vị nhưng đã mất dần quyền lực.

Mới đây thì chỉ mỗi việc đưa trọng tài Nguyễn Trọng Thư trở lại làm nhiệm vụ đã có sự “đấu đá” và thể hiện “quyền lực” của ban bệ được “nặn” ra và của bộ máy cũ trong việc phân công trọng tài. Đó là cái ban được tham gia giám sát, điều chỉnh phân công trọng tài phủ quyết việc đưa trọng tài Thư trở lại làm nhiệm vụ, còn Ban trọng tài thì kiên quyết phải để trọng tài này làm nhiệm vụ vì cho rằng không có lỗi, chẳng có tội thì cần phải phân công đi làm.

Kết quả là Tổng Thư ký VFF đã thừa nhận phần việc của Ban trọng tài và phủ nhận cái ban bệ được “nặn” ra để đối phó dư luận.

Chắc chắn sẽ còn những tranh luận gay gắt hay việc thể hiện quyền lực, nhưng rõ ràng một khi Ban trọng tài làm được như thế và được ngay chính VFF “xác nhận” thì chắc chắn là Ban trọng tài có người chống lưng để chống cả dư luận.