Hà Nội còn nhiều đơn vị được giao đất nhưng chậm triển khai (ảnh chỉ có tính chất minh hoạ).

Trong số 32 dự án được giao đất, cho thuê đất (tổng diện tích trên 76ha) nhưng chậm triển khai đã được UBND TP cho phép gia hạn 6 tháng để đưa đất vào sử dụng (gia hạn đến hết ngày 1.8.2010), qua kiểm tra, đã có 21 dự án đã tiến hành đầu tư xây dựng, trong đó 2 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động; 6 dự án (tổng diện tích trên 12,7ha) không triển khai thực hiện. Còn 5 dự án khác chưa triển khai do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thay đổi, điều chỉnh dự án…

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã thẩm định và trình UBND TP quyết định thu hồi đất của 13 đơn vị vi phạm Luật Đất đai với tổng diện tích 13,93ha. Qua kiểm tra, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo GPMB TP cũng cho biết, còn trên 50 đơn vị chủ đầu tư dự án có sử dụng đất nhưng chậm triển khai.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu Sở TN&MT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo GPMB TP khẩn trương làm việc với các chủ đầu tư về công tác quản lý, sử dụng đất; Sở TN&MT tổng hợp, báo cáo TP. Quan điểm của TP là phải quyết liệt xử lý, thu hồi đất đối với các đơn vị vi phạm Luật Đất đai. Quá trình thực hiện thu hồi đất phải lập hồ sơ pháp lý chặt chẽ…

Đạt Lê