Đến nay, đã có 327 tổ chức tự khắc phục vi phạm, tồn tại trong việc sử dụng đất; 133 dự án được kiểm tra, tháo gỡ, giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB; xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai đối với 81 tổ chức, với số tiền phạt gần 1,6 tỉ đồng; kiểm tra, xử lý thu nghĩa vụ tài chính đối với 77 dự án còn nợ đọng.

Kết quả, trong 3 năm (từ 2009 đến 2011), TP đã quyết định thu hồi đất của 29 tổ chức với tổng diện tích 215.847m2.

Riêng 6 tháng đầu năm 2012, UBND TP đã chỉ đạo Sở TNMT phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã lập hồ sơ, trình TP ra quyết định thu hồi gần 820ha đất của 11 tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, do nhiều nguyên nhân, vi phạm Luật Đất đai vẫn chưa được khắc phục triệt để, do vậy, TP yêu cầu các  sở, ngành, quận, huyện, thị xã phải tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ này.