Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, gồm 5 tổ công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng và công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc liên quan đến trật tự xây dựng trên địa bàn các quận, huyện trên.

Thành phần đoàn kiểm tra bao gồm lãnh đạo các sở, ngành làm tổ trưởng tổ kiểm tra; Chủ tịch UBND quận, huyện (hoặc Phó chủ tịch phụ trách xây dựng đô thị) và cán bộ các phòng ban chuyên môn của các sở, ngành là thành viên đoàn kiểm tra. Danh sách gửi về Sở Xây dựng trước ngày 28.7.2016 để tổng hợp tham mưu ban hành quyết định thành lập đoàn và kế hoạch cụ thể.