Theo báo cáo nhanh của Bộ Xây dựng, tính đến thời điểm 13.8.2013, các ngân hàng thương mại trong danh sách hỗ trợ cho vay gói 30.000 tỉ đã cho 208 khách hàng vay vốn gói hỗ trợ này với số tiền 49 tỉ đồng. So với thống kê tháng 7, số lượng người vay tăng thêm khoảng hơn 100 người, số tiền giải ngân thêm được hơn 10 tỉ đồng.

Hiện các ngân hàng đang tiếp nhận, thẩm định khoảng hơn 600 hồ sơ xin vay. Về phía các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đã giải ngân cho 2 doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội vay với số tiền hơn 600 tỉ đồng.