Tổng diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ khoảng 9.195m2. Điều chỉnh các lô đất A3, C-4 và G-6 trong quy hoạch chi tiết khu tái định cư phục vụ công tác đền bù, GPMB cầu Nhật Tân, đường 5 kéo dài và các dự án phát triển đô thị tại xã Xuân Canh đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 172/2005/QĐ-UB, ngày 4.11.2005 như sau:

Điều chỉnh lô đất cây xanh, thể dục thể thao đơn vị ở - ký hiệu A-3 sang chức năng đất đường nhánh và đất nhà ở thấp tầng hiện có; điều chỉnh một phần lô đất công trình công cộng đơn vị ở, ký hiệu C-4 sang chức năng đất đường nhánh, phần còn lại vẫn giữ chức năng là đất công trình công cộng đơn vị ở; điều chỉnh một phần lô đất ở thấp tầng (cải tạo, chỉnh trang), ký hiệu G-6 sang chức năng đất đường nhánh, phần còn lại vẫn giữ chức năng là đất thấp tầng (cải tạo, chỉnh trang). 

Đất ở thấp tầng (cải tạo, chỉnh trang) bao gồm các công trình nhà dân hiện có được cải tạo hoặc xây dựng lại; đất sân đường, lối vào nhà. Trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, Chính quyền địa phương cần kiểm soát về kiến trúc công trình, đóng góp vào không gian cảnh quan khu vực, đồng thời, rà soát nguồn gốc đất, đảm bảo việc quản lý đầu tư xây dựng tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. 

Các ô chức năng khác không nằm trong ranh giới điều chỉnh cục bộ và nội dung quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) khu tái định cư phục vụ công tác đền bù, GPMB cầu Nhật Tân, đường 5 kéo dài và các dự án phát triển đô thị tại các xã Xuân Canh, Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh đã được phê duyệt và các quyết định của UBND TP có liên quan. 

Điều chỉnh các nội dung có liên quan trong: Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) khu tái định cư phục vụ công tác đền bù, GPMB cầu Nhật Tân, đường 5 kéo dài và các dự án phát triển đô thị tại các xã Xuân Canh, Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh đã được phê duyệt tại Quyết định số 173/2005/QĐ-UB ngày 4.11.2005 và Quy hoạch phân khu đô thị N8 tỉ lệ 1/5000 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 25.5.2012; Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, tỉ lệ 1/500 - Đoạn 1, 2, 3 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 6630/QĐ-UBND ngày 2.12.2015 phù hợp với nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Quyết định này.