Bên cạnh đó, có 56 lượt dự án đăng ký tăng vốn với giá trị tăng thêm là 323,41 triệu USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong tháng 1, trong số 16 lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất với 58 dự án đầu tư đăng ký mới, đạt hơn 905 triệu USD, chiếm đến 67,8% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 1. 

Thứ hai là lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi, giải trí với 1 dự án lớn có tổng vốn đầu tư 210,58 triệu USD, chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư. 

Đứng thứ 3 là lĩnh vực sản xuất phân phối điện, nước với 1 dự án đầu tư mới, đạt 59,22 triệu USD, chiếm 4,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. 

Trong top 3 lĩnh vực thu hút vốn FDI lớn nhất theo thống kê hằng tháng của Cục Đầu tư nước ngoài, tháng này, lĩnh vực bất động sản đã rơi khỏi nhóm và tụt xuống vị trí thứ 9, với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm chỉ 10,06 triệu USD. Tháng này, số dự án mới vào lĩnh vực bất động sản cũng chỉ có 4, và có 2 dự án tăng vốn. Trong khi đó, các tháng trước đây, bất động sản liên tục giữ ở vị trí thứ 2 hoặc thứ 3 về thu hút FDI…

Cũng tính đến 20.1, số vốn đã giải ngân ước đạt 800 triệu USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Xem thêm video: