Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc những thời đại trước, ta đã có nhiều anh hùng dân tộc như  Trần Hưng Đạo, Quang Trung…

Trong lịch sử chống ngoại xâm ngày nay cũng đã xuất hiện tướng tài được nhân dân tự tôn vinh anh hùng: Đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mặt khác, ta đã có rất nhiều anh hùng là chiến sĩ quân đội nhân dân. Vậy tôn vinh tướng tài  anh hùng là rất hợp lẽ.

Một điều nữa, trong danh hiệu phong tặng ngày nay ở các ngành có: Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân… Chữ “Nhân dân” kèm theo chức vụ cũng thể hiện tài ba, đức độ, lại thêm ý nghĩa cao quý. Vì thế đối với quân đội ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không những được Quốc hội phong anh hùng mà cũng cần được phong cả danh hiệu Đại tướng Nhân dân (bỏ chữ “của” trong cụm từ “của nhân dân”) mà các báo chí hiện nay thường dùng để thành một danh hiệu cao quý. Vậy danh hiệu của Đại tướng sẽ là Đại tướng Nhân dân, Anh hùng Dân tộc.

Cũng có ý kiến muốn đề nghị truy tặng Đại tướng chức nguyên soái hoặc đại nguyên soái. Điều này cũng rất có lý vì đại tướng đã góp thiên tài quân sự của mình đánh thắng hai đế quốc lớn trên thế giới, mà trong lĩnh vực quân sự của ta hiện nay chưa có nguyên soái.

Tất cả những ý kiến trên là những kiến nghị để tổ chức có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm đánh giá đúng mức công lao to lớn, tầm vóc thiên tài quân sự, đạo đức sáng ngời và nhân cách cao đẹp của Đại tướng; còn Đại tướng - với nhân cách của mình - chẳng bao giờ nghĩ đến.