Liên quan đến kết luận của Phó Chủ tịch TPHCM Lê Mạnh Hà về việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, tiền lương và kiến nghị áp dụng mức lương tối thiểu tính đơn giá tiền lương sản phẩm công ích năm 2012 của Cty TNHH MTV thoát nước đô thị, Báo Lao Động đã phản ánh trong bài "Sai phạm về tiền lương tại các doanh nghiệp công ích TPHCM: “Bóp mồm” người lao động để dồn lương cho lãnh đạo", ra ngày 28.8; ngày 28.8, Chủ tịch HĐTV Cty TNHH MTV thoát nước đô thị đã có công văn trả lời Báo Lao Động: Hội đồng thành viên Cty đã họp và yêu cầu đồng chí Giám đốc Cty khắc phục ngay những hậu quả và sai phạm đã gây ra trong việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, tiền lương.

Cty sẽ tiến hành ngay các biện pháp khắc phục hậu quả bằng việc khôi phục quyền lợi và đền bù thiệt hại cho NLĐ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động; đối với trường  hợp 163 LĐ thường xuyên ký hợp đồng thời vụ với thời hạn dưới 3 tháng và 355 LĐ ký hợp đồng dưới 1 năm, trước ngày 10.9.2013.

Đồng thời, tiến hành ngay việc thu hồi toàn bộ số tiền chi lương, tiền thưởng đối với 7 viên chức quản lý sai quy định trong 2 năm 2011 và 2012 (theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Mạnh Hà, số tiền Cty này phải phải thu hồi từ sai phạm do chi lương sai cho 7 lãnh đạo là 3.204.069.426 đồng); công tác thu hồi hoàn tất trong tháng 9.2013. Yêu cầu các thành viên trong ban quản lý điều hành viết bản tự kiểm điểm cá nhân để xác định trách nhiệm và sai phạm của mình, tự nhận hình thức kỷ luật và biện pháp khắc phục hậu quả.