Mặc dù ngành chức năng đã nhiều lần cho dặm vá, sửa chữa nhưng đến nay tình trạng hư hỏng vẫn cứ tiếp diễn với mức độ ngày càng nặng hơn. Mong ngành hữu quan sớm có biện pháp khắc phục, để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra cho người đi đường...