Thử hỏi sau 3 năm học cao đẳng thì một mặt phải đảm bảo kết quả học tập tốt mặt khác phải nhớ và học kiến thức cũ và cạnh tranh với thí sinh dự thi đại học thế thì chẳng ai dại gì vẽ cho mình một con đường vòng như thế cả. Mặt khác chẳng nhẽ học sinh cấp ba thì có tư cách thi đại học và lấy bằng chính qui còn sinh viên cao đẳng được đào tạo sau 3 năm cộng thêm thi liên thông và học hơn một năm lại không đủ tư cách hay không công bằng? Trong bảng điểm của họ cũng phải lưu bảng điểm cao đẳng rồi đấy thôi. Theo như những gì được dự thảo thì bộ đang không tin tưởng vào năng lực tuyển chọn của các trường đại học chăng?

giodong_cuoipho@yahoo.com