Nhiều nơi chưa đến 100m lại gặp ngã 3, ngã tư, lúc đó xe máy muốn rẽ trái phải đi sang làn ô tô từ xa, ô tô muốn rẽ phải cũng phải lấn sang làn xe máy, đã thế xe bus cứ cập bến bên phải liên tục chèn ép xe máy, xe máy đi sau xe bus lại phải đi sang làn ô tô.

Tóm lại việc phân làn như hiện nay không hiệu quả vì nhiều chỗ rẽ quá, nên nghiên cứu phương án khác, thí dụ chia đường 1 chiều làm 3 làn: cho xe máy và ô tô đi chung trên 1 làn nhưng chia ra: xe đi thẳng đi làn giữa, xe sắp rẽ trái đi làn trái, xe sắp rẽ phải đi làn phải. Đường nào rộng có thể bố trí làn giữa rộng hơn vì thường xe đi thẳng đông hơn... Vấn đề là phải điều tra nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra thực hiện để tránh lãng phí.

Phan Ngọc