Tuyến tránh TP.Tân An có 1 điểm ngập ở khu vực giao nhau với QL62. Rồi đoạn QL62 qua phường 2, đoạn đường Hùng Vương qua phường 2... TP.Tân An nằm trên bờ 2 con sông lớn là Vàm Cỏ Tây và Bảo Định, vậy mà nước mưa lại khó rút xuống sông!