Hầu hết các hộ dân có mặt phố đều kinh doanh, buôn bán hàng hóa. Nhiều người tranh thủ “bày hàng” ra cả vỉa hè.

Dọc tuyến phố Hàng Chiếu, rất dễ bắt gặp hình ảnh chiếm dụng vỉa hè thành nơi để xe máy trước nhà.
Vỉa hè bị chiếm dụng thành “của riêng”, người đi bộ vẫn phải đi xuống lòng đường.