Người lớn thật sai lầm khi cứ nghĩ rằng dùng roi vọt sẽ dạy dỗ trẻ nhanh hơn, con người không phải là cái máy cứ đụng một chút là phạt đụng một chút là đánh thì mới giáo dục được. Tại sao người lớn không dùng lời nói và lý lẽ để giáo dục cho con cái, để nói cho chúng biết thế nào là đúng và thế nào là sai. Phải chăng ngày xưa chính những người lớn đó cũng được giáo dục bằng ... roi vọt cộng với trình độ dân trí kém không thể dùng lời nói để thuyết phục người khác cho nên bây giờ họ giáo dục con cái bằng roi vọt thậm chí bạo hành?

Có sai hay không khi người lớn giáo dục trẻ em không nên nói dối nhưng rốt cục chính họ mới là những kẻ nói dối?

Hồ Tiến Vũ