Một em học sinh dù nhỏ hay lớn cũng biết nghe theo lời khuyên của cha mẹ, thầy cô nếu lời khuyên ấy xuất phát từ tình thương, sự cảm thông dành cho chúng! Tính bồng bột, nông nổi của trẻ là điều tất yếu! Không phải cứ "giáo điều" cứng ngắc là chúng nghe theo. Roi vọt chỉ làm tăng thêm sự "hận thù" dù với bất cứ lý do nào. Bao nhiêu thầy cô giáo trẻ phải bỏ nghề sớm vì cứ thích thể hiện uy quyền của thầy cô qua "cây roi" theo lối xưa "yêu cho roi cho vọt"... thật quá sai lầm ấu trĩ không đáng có ở nhà giáo!

Dương Văn Ngọc