Có trường hợp sinh viên ĐH chính quy còn không làm được việc nhưng 1 sinh viên ĐH tại chức làm còn hơn thì hỏi xem tại sao lúc nào cũng phân biệt tại chức và chính quy? Ai cũng được đào tạo 1 chuyên ngành riêng nhưng điều kiện có mỗi người khác nhau chứ.

Dưới góc độ người sử dụng lao động, UBND TP. Đà Nẵng có quyền đưa ra tiêu chuẩn đối với người lao động và quyết định trên là bình thường khi nhà tuyển trạch cho rằng, người tốt nghiệp hệ tại chức không đáp ứng được yêu cầu của công việc quản lý Nhà nước. Câu hỏi đặt ra, việc không “tin tưởng” chất lượng đào tạo hệ tại chức đã được xây dựng dựa trên những luận cứ khoa học nào?

Dưới góc độ quản lý Nhà nước, quyết định của UBND TP. Đà Nẵng đã mâu thuẫn với hai trách nhiệm xã hội cơ bản của Nhà nước: Thứ nhất, tạo môi trường bình đẳng về cơ hội học tập cho công dân và cơ hội được thừa nhận kiến thức đã học; thứ hai, tạo môi trường bình đẳng về cơ hội có việc làm cho công dân và sự minh bạch trong việc tuyển dụng người lao động.

Thiết nghĩ, UBND TP. Đà Nẵng nói riêng và các cơ quan khác nói chung nên xác định rõ mình ở vị trí nào ở hai phương diện nêu trên trong các quyết định liên quan đến sử dụng và đãi ngộ người lao động.

Lê Văn Ka