Nhiều đoạn kéo dài hàng chục mét tạo thành những hố sâu nên rất nguy hiểm với sinh hoạt của người dân. Mong cơ quan quản lý đô thị sớm khắc phục tình trạng này.