Còn về phần giáo viên, tuy có những lời lẽ xúc phạm như xưng hô "mày - tao" với em đó nhưng một phần cũng vì mới gặp tình huống đó nên đã thiếu kiềm chế trong việc xử lý tình huống. Thiết nghĩ nhà trường cũng nên có biện pháp giảm nhẹ hình thức kỷ luật cho giáo viên này như khiển trách và răn đe.

Ở các trường quốc tế hiện dạy cũng đang xảy ra tình trạng giáo viên "sợ" học sinh bởi vì lương của giáo viên ở đây quá cao nếu có những lời lẽ nào hơi quá với học sinh thì bị kỷ luật hoặc cho thôi dạy. Phải chăng, các giá trị tốt đẹp mà chúng ta còn giữ lại từ thời phong kiến đang bị các trường như thế này làm cho mai một đi. Dạy Nhân - Lễ - Nghĩa - Tín đồng thời cũng dạy cả Trí bằng những lời lẽ của ngành sư phạm.

Giáo dục quả thật rất khó các bạn ạ, chỉ những thầy cô nào tài năng thật sự và kinh nghiệm lâu năm mới có thể làm được chuyện đó.

Hồ Tiến Vũ