Hiện tại, mức lương tối thiểu của CNLĐ mới chỉ đạt khoảng 65% - 70% mức sống tối thiểu và việc điều chỉnh tăng lương cho họ là đòi hỏi khách quan và cấp bách. 

Tuy nhiên, khi bàn đến con số cụ thể để quyết định việc điều chỉnh tăng lương cho CNLĐ, phía VCCI và Bộ LĐTBXH chỉ đề xuất tăng thêm 14%, trong khi Tổng LĐLĐVN đề xuất phải tăng 19,6% (ban đầu đề nghị tăng 23%). 

Diễn đàn này mong nhận được những tiếng nói của những người trong cuộc đặc biệt là CNLĐ, xuất phát từ thực tế cuộc sống, về mức thu nhập hiện tại và kiến giải, đề xuất mức tăng lương hợp lý vừa thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vừa đảm bảo cuộc sống của người lao động.