Theo tôi, khi đưa ra mức lương tối thiểu như hiện nay, Tổng LĐLĐVN cũng đã tính đến cả khả năng chi trả của DN. Cũng cần phải nói thêm rằng, vói mức lương như hiện nay, NLĐ – đặc biệt là CNLĐ ở các KCN – KCX phải rất hạn chế chi tiêu thì mới đủ để trang trải các sinh hoạt như nhà trọ, gửi trẻ, học hành của con cái, bữa ăn cho gia đình… chưa kể những việc đột xuất khác như ốm đau, ma chay, hiếu hỉ… 

Với giá cả leo thang như hiện nay thì bữa ăn ở nhiều gia đình CNLĐ chỉ ở mức đủ no chứ không đủ dinh dưỡng để tái tạo sức lao động. Và như thế thì năng suất lao động cũng giảm sút đáng kể. 

Nếu để đủ sống theo đúng nghĩa thì mức lương tối thiểu phải cao hơn mức đề nghị hiện nay. Vì thế, các cơ quan liên quan cần lưu tâm đến ý kiến của Tổng LĐLĐ – là cơ quan cao nhất đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.