Tuy nhiên, ở một số đoạn hàng rào lề đường bị dây leo dày đặc, tràn ra cả mặt đường che khuất tầm nhìn của người điều khiển giao thông.