"Đại học không phải là con đường tốt nhất" - tôi còn nhớ một đồng chí trong Chính phủ đã nói điều này khi có một số bạn thi rớt đại học. Bản thân tôi cũng đang học trung cấp và ôm ước mơ học tiếp... Vậy mà giờ đùng một cái, Bộ Giáo dục-Đào tạo lại ban hành quy định này... Vậy cho tôi hỏi, bộ mở nhiều trường trung cấp, cao đẳng ra để làm gì? Bộ làm vậy khác nào hạ thấp tấm bằng trung cấp, cao đẳng, cao đẳng nghề xuống để tôn ĐH lên? Đâu phải ai cũng như ai.

Theo tôi, chỉ cần siết chặt trong những kỳ thi là được, chứ ra quy định này rất khó cho học sinh trung cấp, cao đẳng hay cao đẳng nghề. Bộ muốn có những học sinh giỏi? Vậy bộ nên kiểm tra siết chặt thi cử, thay vì ra những quy định thế này...

Trung cấp, cao đẳng hay cao đẳng nghề không phải là kém cỏi hơn đại học và điều đó đã được chứng minh nhiều... Mới đây nhất là 1 sinh viên trung cấp đã làm cho sinh viên ĐH QG TPHCM phải cúi đầu vì trình độ của họ không bằng đấy.