Vẫn biết là có thể do mở rộng đường, nên chưa thể di dời ngay các cột điện, nhưng thiết nghĩ cơ quan chức năng cần sớm  khắc phục, tránh để tồn tại việc này quá lâu.